Özlü Sözler

Mahatma Gandhi Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri ve Alıntıları

Kimseye kirli ayaklarıyla, beyninizde gezme fırsatı vermeyin. (Hakikat Tecrübelerim)


Mahatma Gandhi’nin Mahatma Gandhi Otobiyografi Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntılar

Az konuşan biri, çok nadiren düşüncesiz bir şey söyler.

Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.

Kıskançlığın mantığı yoktur.

Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.

Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışıɾ.

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım.

Kölelik prangaları altında edebi bir eğitim almaktansa, okuma yazmayı öğrenmeden özgürlük adına taş kırmak çok daha iyidir.

Ne kadar uğraşırsan uğraş, arzu durdukça bir şeyden vazgeçmek kısa ömürlüdür.

Sadece aşkın oklarıyla vurulmuş biri, onun gücünü bilebilir.

Eğer bir kimse duyguları ve sebeplerini anlamaya çalışırsa onların cazibesine tutulur, onları arzu eder. Arzu azılı tutkuları ateşler, tutku korkusuzluğu. O zaman akıl baştan gider, asıl amaçlar yok olur. Amaç da, akılda, insan da yok olur.

– Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
– Olsa iyi olurdu.

Emre itiraz etmemem, kendimi haklı gösteremeyeceğimden değildi; gücümü çok daha büyük mücadelelere saklamayı tercih etmiştim.

Tarihin, yenilmez görünen tiranlarla ve katillerle dolu olduğunu unutmayın. Ama sonunda daima yenilirler. Daima.

Vaatler ne kadar kesin ve açık olursa olsun, insanlar, duyduklarını evirip çevirip kendilerine göre yorumlarlar.

Dinini değiştiren bir kimsenin, yeni dini hakkında duyduğu heyecan, doğuştan o dine bağlı olan insanınkinden çok daha fazladır.


Mahatma Gandhi’nin Mahatma Gandi Sevgi, Dünyadaki En İncelikli Güçtür Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntılar

İnsanlığın sonunu getirecek olan şunlardır: İlkesiz siyaset, çalışmadan sahip olunan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun bir iş dünyası, insan sevgisini yok sayan bilim, vicdandan yoksun bir din anlayışı.

Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, hırslarına yetecek olanı değil.

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

Düşünceyi engellemek, zihni engellemeye çalışmak gibidir. Bu, rüzgârı engellemekten daha zordur.

Unutmayın ki en zarif veya en sağlam adımlar bile, düşme ve kalkma sürecinin bir sonucudur.

Ben şiddetsizliğin şiddetten her zaman üstün olduğuna; affetmenin de cezalandırmaktan daha mertçe olduğuna inanıyorum.

Konu acıya katlanmak olunca, kadınlar her zaman erkeklere karşı galip gelirdi.


Mahatma Gandhi’nin Ghandhi’ye Göre Bhagavad Gita Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntılar

Gerçeği kendi özünde bulan, kendi kendisiyle barışır. Gerçeğe daha ermemiş olan kendi kendisiyle savaşır.

Kalabalıklardan uzak durmak, özünde gerçeği sabırla aramak, gerçek iç görüye bilgiyle ulaşmak. İşte olgunlaştıran bilgiler bunlardır.

Hakikat’e ancak nefse olan bağlılığımızı bir kenara attığımız ölçüde riayet edebiliriz.

Allah Aşkı olmayan kimsenin huzuru da yoktur. Huzuru olmayanın mutluluğu olabilir mi?

Mutluluğu için dış şartlara bağlı olan herhangi bir kimse, aslında, mutlu olmayı istemediğini açıkça ortaya koymuş olur.

Gururun olduğu yerde, ilim irfan yoktur.

İnsan kendi potansiyelini gerçekleştirirse işte o zaman kendini gerçekleştirmiş olur, eğer ki bir kişi kendi potansiyelinden ve kendi gerçeğinden uzak başka bir iş yapıyorsa o bir insanın intihar etmesi gibidir.

Yüce gerçeğin tadına varılınca bütün tatlar yavan kalır, geçer gider.

Varlığımı yüreksizlik felç etti. Gönlüm; vazifem nedir, onu tefrik edemiyor. Bu yüzden, soruyorum size; yalvarırım emin ifadelerle söyleyin bana; benim hayrıma olan ne?


Mahatma Gandhi’nin Bütün İnsanlar Kardeştir Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntılar

Başarısızlıklarımın farkındayım, bu da bana acı veriyor.

Çocukların sırtına bir yığın kitap yüklemeyi hiç zorunlu görmedim. Her zaman öğrencinin doğru, gerçek kitabının öğretmen olduğunu düşündüm.

Bırakalım sözler değil yaşamlarımız bizim adımıza konuşsun.

Yaratmayanın yaşamı almaya hakkı yoktu.

Doğruluk nedir? Bu, zor bir sorudur; ancak ben bu soruyu “içindeki sesin sana söylediği şeydir” diyerek kendi kendime çözdüm.

Gerçek arkadaşlık ruhların özdeşliğidir, bu da dünyada az görülür.

Allah’a yakarırken kalpsiz sözcükler olmasındansa sözcüksüz bir kalp olması yeğdir.

Oldum olası başkalarına yanlış görünse bile insanın kendine doğru görüneni yapması gerektiğine inandım.

Ölmeden kimse için iyidir denemez.

Allah kimseyi yakasında alçaklık ya da üstünlük rozetiyle yaratmaz.

Ben yalnızca bir arayanım, arayıcıyım.


Mahatma Gandhi’nin Gandhi Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntılar

Yürekten gelen, içten ve temiz istekler her zaman gerçekleşir.

Hakkını en hızlı elde etmenin yolu karşı tarafa hakkını vermektir.

Hoşgörü, sevecenlik ve gerçeğin bulunduğu yerde, ayrılıklar bile yarardan uzak değildir.

Siz istediğiniz kadar onarmaya çalışın, çatlak yine çatlaktır.

Reforma büyük istek duyan topluluk değil, reformcunun kendisidir.

Gerçek, bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır.

Günahtan nefret et, günahkardan değil.

Siz uygarlar, topunuz korkak insanlarsınız. Büyük adamlar, insanın hiç bir zaman kılık kıyafetine bakmaz, kalbine bakarlar.

Eğer bir aptala laf anlatmaya çalışırsan, dışarıdan bakanlar iki aptalın sohbet ettiğini sanar.

İnsanlar, nasıl olur da benzerlerini aşağılamaktan onur duyarlar, buna bir türlü aklım ermemiştir.

Deneye deneye şunu anladım ki, insanın tasarılarını çoğu kez Tanrı altüst ediyor ama insanın son amacı gerçeğe ulaşmak olunca,tasarıları nasıl boşa giderse gitsin,işin sonu hiçbir zaman zararına değil, hatta çoğu zaman daha da hayrına oluyor.

Bir adalet mahkemesinin simgesi, kefenleri dengeli bir terazidir. Bunu tarafsız, kör ama bilge bir kadın tutmaktadır. Kader, bir kişinin görünüşüne değil, özüne göre yargılansın diye, bu kadının gözlerini özellikle kör etmiştir.

Bildiklerimiz hakikatin, yapabileceklerimiz de gücün karşısında birer hiçtir.. Bu kabul haddimizi bilmeyi öğretir.

Servet, güç ve saygınlık insanlara ne ağır, ne altından kalkamaz günahlara ve haksızlıklara mal oluyor.

Düşünceleriniz pozitif olsun, çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur. Sözleriniz pozitif olsun çünkü sözleriniz davranışlarınız olur. Davranışlarınız pozitif olsun çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınız pozitif olsun çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur.

Tanrı’nın koruduğu insana kim kötülük edebilir ki?

Yaradılışımdaki bu çekingenliğin arada bir beni gülünç durumlara sokması dışında, hiç bir zararını görmüş değilim.. Bunun bana tümüyle yararı dokunmuştur.

Tecrübe bana gösterdi ki, susmak kendini gerçeğin hizmetine veren kimsenin ruh disiplini içindedir.

İnsan bir kez gerçekten yana olmaya görsün, yasalar kendiliğinden yardıma gelir.

İnsan doğasının iyi yanlarını bulup çıkarmasını, insanların yüreğine işlemesini de öğrenmiştim.

Yürekten gelen, içten ve temiz istekler her zaman gerçekleşir.

İnsanlara yardım, gösteriş ya da insanlar ne der korkusuyla yapılırsa insanda ne cesaret, ne kişilik bırakır.

İsteksiz edilen hizmet, eden için de hizmet edilen için de yararsızdır, istekle, sevinçle edilen hizmetin değeri, hiçbir kazançla kıyaslanamayacak kadar büyüktür.

En ufak bir rahatsızlık üzerine hemen doktora koşarak, bitkisel ve madensel ilaçlar kullanan insan, ömrünü kısalttığı gibi bedeni üzerindeki kontrolünü de kaybeder.

Yazar sorunun hemen hep bir yüzünü gösterir. Oysa herhangi bir sorun, en az yedi ayrı açıdan görülebilir; bunların her biri aslında doğru olmakla birlikte aynı zamanda ve aynı koşullar altında doğru değildir.

Gerçeklik araştırıcısı için, nicelik ve nitelik bakımlarından yiyecek ve içeceğini sınırlamak, düşüncesini ve sözlerini kısıtlamak kadar zorunludur.

Bir tek insanı hiçe saymak demek, ilahi gücü hiçe saymak, dolayısıyla da yalnız o insana değil, onunla birlikte bütün dünyaya kötülük etmek demektir.

Ruh eğitimiyle atbaşı gitmeyen her eğitim yararsızdı, hatta sakıncalı bile olabilirdi.

Öğretmen, öğrencilerinin arasında olsun olmasın, bütün davranışlarına her zaman dikkat etmek zorundaydı.

Pamuklar içinde büyütülen çocuklar bozulmaya daha yatkın olurlar.

Benim düşüncem çocukları sıradan öğretmenlerin eline emanet etmemekti. Diplomaları, ahlak yapıları kadar önemli değildi.

Yürümek, öfkeyi söküp alır, insanı arındırır.

Hayvan, yaradılışı gereği nefsine egemen olmak nedir bilmez. İnsan nefsine egemen olduğu oranda insandır.

Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.

Manevi bağlar, maddi bağlardan çok daha güçlüdür. Manevi bağdan yoksun olan maddi bağlar ruhsuz bir beden gibidir.

Korku işe yarayabilir ama korkaklık hiç bir işe yaramaz.

İnsan ancak kendi yanılgısını büyük, başkalarınınkini da küçük aynada görebilirse, her iki yanılgı üstüne de haklı bir fikir yürütebilir.

Yaşayan her şeyle özdeşleşmek, nefs temizliğine varmadan olamaz.

Davranışlarım aklıma, duygularıma uygun düştüğü sürece, vardığım sonuçlara sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundayım.

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi.

Hakikat başka birçoklarını da içine alan en yüksek ilkedir. Bu gerçek, yalnız sözde değil düşüncede de doğruluktur.

Beden terbiyesinin öğrenimle bir ilişkisi olmadığına inanmak gibi büyük bir yanılgıya kapılmıştım. Bugünse beden eğitiminin okul programlarında zihinsel öğretim kadar yer alması gerektiğine inanıyorum.

Kötü el yazısının kusurlu bir öğrenimin belirtisi olduğunu analadım. Sonradan kendi el yazımı düzeltmeye çalıştım, fakat iş işten geçmişti.

İnsanların öbür yaratıklara üstünlüğü, onlara birer av gözüyle bakması değildir, insanların onları koruması gerekir, insanlar arasında nasıl karşılıklı yardımlaşma varsa, insanlarla öbür yaratıklar arasında da öyle yardımlaşma olmalıdır.

Gerçeği gereğinden çok büyük göstermek ya da yok etmek , yazılı ya da yazısız insanın doğal güçsüzlüğüdür.

Ayrı yöntemlerle yetiştirilmiş çocukların, bir arada okuması, ana babalarla öğretmenler için çok çetin bir sınavdır.

Varsın şu subay bizi aldatsın! size defalarca söylemedim mi ? Aldatan yalnız kendini aldatır diye?

Bir insan gerçekten uyuyorsa uyandırılabilir ancak. Uyumuyor da uyuyor taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün çabalarını harcasanız da boşunadır.

Kuşku, her zaman için inançsızlığın ya da zayıf bir imanın sonucudur.

Bir reformcu, yola getirmek istediği kimseyle sıkı fıkı olmamalıdır.

İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç.


Mahatma Gandhi Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Mahatma Gandhi (d. 2 Ekim 1869, Hindistan – ö. 30 Ocak 1948, Hindistan), yazar, siyasetçi.

Yorum Yaz